Política de Privacitat

En compliment del Capítol II de la llei 34/2002, LSSICE, els informem que la present pàgina web és propietat de SERRA GLOBAL TECHNOLOGY, S.L., d’ara en endavant també el Prestador, domiciliada a C/ Torrent de Vallmajor nº 94 B, 08915 Badalona (Barcelona), amb el CIF B64728009, telèfon de contacte: 935603420, i email: sertek@sertekglobal.com.

SERRA GLOBAL TECHNOLOGY, S.L., com a responsable del present Lloc web i en conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril del 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i per la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), té implementades totes les mesures de Seguretat, d’índole tècnica i organitzatives, establertes en el Real decret 1720/2007 del 21 de Desembre, (que desenvolupa la LOPD) per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

A efectes del que desprèn la LOPD, SERRA GLOBAL TECHNOLOGY, S.L. li informa que les dades que voluntàriament ens està facilitant seran incorporades als nostres sistemes d’informació amb la fi de realitzar les gestions comercials i administratives necessàries. El firmant garanteix la veracitat de les dades aportades i es compromet a comunicar qualsevol canvi que es produeixi en els mateixos.

El Prestador, mitjançant un asterisc (*) a les caselles corresponents del formulari de contacte, li informa d’aquesta obligatorietat a l’Usuari, indicant quines dades són necessàries. Mitjançant la indicació i introducció de les dades, l’Usuari atorga el consentiment inequívoc a SERRA GLOBAL TECHNOLOGY, S.L. perquè procedeixi al tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats mencionades.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del Prestador. Les dades es mantindran mentre duri la relació amb vostè i/o no exerceixi cap dels drets que l’emparen de protecció de dades.

En conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Prestador està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPD per el tractament de les dades personals de la responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’art. 5 del RGPD i a l’art. 4 de la LOPD, per els quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins pels quals són tractats.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPD per protegir els drets i llibertats dels Usuaris.
D’acord amb aquestes normatives, li informem que té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a C/ Torrent de Vallmajor nº 94 B, 08915 Badalona (Barcelona), enviant un correu electrònic a sertek@sertekglobal.com, indicant com Assumpte: “LOPD, Drets ARCO”, i adjuntant la fotocopia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal i como indica la llei. Té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets amb relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

CONFIDENCIALIDAD Y CESIÓN DE DATOS A TERCEROS

Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. El Prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord a l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions de integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

SERRA GLOBAL TECHNOLOGY, S.L. no cedirà les dades personals a tercers, excepte per obligació legal. Tot i així, en el cas de ser cedides a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés per tal cessió. L’entitat responsable de la base de dades, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a les que se’ls hi hagi comunicat -en tot cas sempre amb la corresponent autorització atorgada per l’usuari-, estan obligades a observar el secret professional i a l’adopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i/o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat dels fitxers del Prestador, segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris del present Lloc web.

ACCEPTACIÓ I CONSENTMENT

L’usuari declara haver estat informat de las condiciones sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament de les mateixes per part de SERRA GLOBAL TECHNOLOGY, S.L. en la forma i per les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

L’usuari es l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a SERRA GLOBAL TECHNOLOGY, S.L., exonerant al Prestador de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

SERRA GLOBAL TECHNOLOGY, S.L. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

LEGISLACIÓ

A tots els efectes les relaciones entre SERRA GLOBAL TECHNOLOGY, S.L. amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta Web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la que es sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu us els Jutjats i Tribunals de Barcelona.